Showing all 11 results

ชุดกาน้ำชา 2 สไตล์ สร้างบรรยากาศการชงชาที่ต่างกัน

สไตล์แรก ชุดกากรองชาแบบจีน ค่อยๆ จิบชาจากจอกเล็กๆ ที่มาพร้อมกับตัวกา

สไตล์ที่สอง กาน้ำชาที่มาพร้อมกับถ้วยชา 4 ใบ ให้อารมณ์จิบชาแบบตะวันตก