I393 ชุดกากรองน้ำชาจีน – ลายรถม้าลำปาง

฿ 406.00

ชุดกากรองน้ำชาจีน
– เซรามิกงานวาดมือ
**สามารถเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้**

Out of stock