I393 ชุดกากรองน้ำชาจีน – ลายไก่โบราณ

฿ 522.00

ชุดกากรองน้ำชาจีน
เซรามิกงานวาดมือ
**สามารถเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้**

9 in stock