who we are

          อินทราเซรามิค เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิม ที่พัฒนามาจากโรงงานเล็กๆ ในยุคต้นของอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานส่งออกเซรามิกรายใหญ่ของจังหวัดลำปางเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 โดยคุณสุวิชและคุณประเทือง นภาวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจากกรุงเทพมาเกือบ 40 ปี โดยใช้ชื่อ “อินทราเครื่องเคลือบ” ผลิตกระถางแดง อ่างเคลือบ อิฐทนไฟ และกระเบื้องมุงหลังคาโดยเผาด้วยเตามังกร ซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในปีต่อมาได้คิดค้นและสร้างเตาเผารุ่นใหม่ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ผลิตสินค้าประเภทลายคราม และแจกันเคลือบสีเป็นหลัก  นอกจากนี้ได้ผลิตเตาเผาเซรามิกจำหน่ายด้วยโดยจำหน่ายได้รวมกว่า 200 เตาในปี พ.ศ. 2531 ได้จดทะเบียน บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด โดยมีบุตรชาย 3 คน มาช่วยบริหารงาน ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจการ โดยเริ่มหันมาผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เน้นเอกลักษณ์การวาดด้วยมือและมีสีสันสดใสตามความต้องการของตลาดยุโรป และเริ่มทำการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก
          ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า “อินทราเซรามิค” เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้เทคนิควาดใต้เคลือบด้วยมือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้ลงทุนกว่า 60 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยใช้ชื่อว่า “อินทราเอาท์เลท (Indra Outlet)” บนพื้นที่ 8 ไร่ติดกับตัวโรงงาน ภายใต้แนวคิดที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิกมิติใหม่ของจังหวัดลำปาง เมื่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปางต้องการผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองเซรามิก และมีร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะซื้อสินค้าและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
          ภายในศูนย์จำหน่ายประกอบไปด้วย 2 อาคาร คืออาคาร 1 จำหน่ายสินค้าเกรดเอคุณภาพส่งออกสีสันสดใสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอินทราและมีการนำสินค้าของโรงงานอื่นๆ กว่า 40 โรงงานมาจำหน่าย  อาคาร 2 จำหน่ายสินค้าคละเกรดราคาพิเศษและสินค้า Sale ส่วนบริเวณด้านนอกอาคารมีการออกแบบตกแต่งให้อินทราเอาท์เลทเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง เช่น ชามไก่ยักษ์ ขนาด 4 เมตร, หลักกิโลเมตรยักษ์, ปิรามิดกาน้ำ, นายคึกคักรถม้าลำปาง, เมืองจำลองสถานที่ท่องเที่ยว 13 แห่งของจังหวัดลำปาง ที่ทำจากเซรามิก, อนุสาวรีย์ไก่ขาว, ตุ้งเปิ้งดินเผาเวียงละกอน เป็นต้น บริเวณโดยรอบยังมีประติมากรรมต่างๆ ทั้งแบบล้านนาและสมัยใหม่ที่ทางอินทราเอาท์เลทจัดทำขึ้น มีมุม Indra Memory ให้ลูกค้าได้วาดเซรามิกด้วยตนเอง และยังมีมุมกาแฟสด “ดินดอย” ไว้คอยบริการ 
      ปัจจุบันอินทราเอาท์เลทนับเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าและท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง  สินค้าของอินทราเซรามิค มีความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีสีสันสวยงาม และดูทันสมัย ภายใต้กระบวนการออกแบบและการผลิตที่มีคุณภาพ เรายึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและพนักงาน เพื่อผลิตสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้าน คุณภาพ ราคา และบริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัล และมาตรฐานจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก
 
ข้อมูลสำคัญของบริษัท
  • ประเภทสินค้า : เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของประดับตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ผลิตจากสโตนแวร์ (Stoneware) วาดลายด้วยมือ เผาใต้เคลือบ
  • กำลังการผลิต : ประมาณ 250 ตันต่อเดือน หรือ ประมาณ 500,000 ชิ้นต่อเดือน
  • เงินลงทุน : ประมาณ 250 ล้านบาท
  • จำนวนพนักงาน : 300 คน
  • ตลาด : ส่งออก 60 % ขายในประเทศ 40 % 
    ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ UK, Germany, USA, ยุโรป และอื่นๆ