Monthly Archives: January 2021

13 เมืองจำลองท่องเที่ยวลำปาง

13 เมืองจำลองท่องเที่ยวลำปาง           อินทราเอาท์เลท เป็นศูนย์รวมเซรามิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ไม่เพียงแต่การจำหน่ายเซรามิก แต่เพื่อต้องการให้ผู้ที่มาเยือนนอกจากจะได้ของฝากเป็นเซรามิกแล้ว ก็สามารถสัมผัสบรรยายกาศความเป็นลำปางได้โดยรอบอาคารจำหน่าย ในรูปแบบของเซรามิกทั้งหมด      [...]