13 เมืองจำลองท่องเที่ยวลำปาง

          อินทราเอาท์เลท เป็นศูนย์รวมเซรามิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ไม่เพียงแต่การจำหน่ายเซรามิก แต่เพื่อต้องการให้ผู้ที่มาเยือนนอกจากจะได้ของฝากเป็นเซรามิกแล้ว ก็สามารถสัมผัสบรรยายกาศความเป็นลำปางได้โดยรอบอาคารจำหน่าย ในรูปแบบของเซรามิกทั้งหมด 
           ณ ศูนย์จำหน่ายใหญ่ เมื่อเดินไปถึงส่วนอาคารที่ 1 จะพบกับตู้โชว์ที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าประตู ในพื้นที่พักผ่อนแบบ open air  โดยภายในตู้จะเป็นเหมือนโมเดลเมืองจำลอง ซึ่งมีต้นแบบมาจาก 13 สถานที่เที่ยวในลำปาง แต่ที่พิเศษกว่าการเป็นโมเดลทั่วไปก็คือ ทำจากเซรามิก ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูป การปั้นด้วยความประณีต วาดสีด้วยมือทุกชิ้นส่วน ประกอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลำปาง บางอันก็ดูแปลกตา ดูคล้ายๆ แต่ไม่เหมือน เนื่องจากสถานที่จริงเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  
13 สถานที่นั้น ประกอบไปด้วย 

1. วัดพระธาตุลำปางหลวง


2. วัดเจดีย์ซาวหลัง

3. วัดศรีชุม

4. วัดไหล่หิน

5. ห้าแยกหอนาฬิกา

6. สะพานรัษฎาภิเศก

7. สุสานไตรลักษณ์ / หลวงพ่อเกษม

8. โรงงานปูนซีเมนต์

9. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ

10. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

11. สถานีรถไฟลำปาง

 

12. เตามังกร / เตาเผาเซรามิกแบบโบราณ

 

  13. ร้านอินทราเอาท์เลท