T144 ถ้วยกาแฟ 7 ออนซ์ พร้อมจานรอง – ฟลอรัลแลนด์

฿ 73.50

ถ้วยกาแฟ 7 ออนซ์ พร้อมจานรอง
– เซรามิกงานวาดมือ
– ขนาด 15.2 x 15.2 x 6.5 ซม.
**สามารถเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้**