Monthly Archives: July 2022

มารู้จักเซรามิกกันเถอะ

ต้นกำเนิดเซรามิกของโลกนั้น สันนิษฐานว่ามีประวัติยาวนาน เริ่มตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล มีการใช้อิฐในการก่อสร้างที่ประเทศบาบิโลเนีย เอสซีเรีย และอียิปต์ ส่วนในเอเชียนั้นประเทศจีนมีความก้าวหน้าในการผลิต เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา ชนิดต่างๆ มากที่สุด มีการเคลือบเซรามิคด้วย วัสดุต่างๆ [...]