Monthly Archives: February 2022

ลายสับปะรด…โบราณแต่เข้ายุคสมัย

“อาหารไทยจะมีเสน่ห์ ไม่เพียงแต่รสที่ปรุงแต่รวมถึงการนำเสนออาหารให้สื่อถึงแหล่งที่มาได้ด้วย ” เรามักจะเห็นจาน-ชาม ลายสีครามนี้ปรากฏบนโต๊ะอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศเพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแบบต้นตำรับ ” ลายสับปะรด “ เริ่มมาจากเครื่องลายคราม  เครื่องภาชนะกระเบื้องหรือเครื่องถ้วยชามเนื้อขาว ชนิดที่เขียนลายเป็นสีคราม มีต้นกำเนิดในประเทศจีน  ผลิตเครื่องกระเบื้องให้ราชสํานักพระเจ้ากรุงจีนและส่งออกขายต่างแดนได้รับความนิยมจากชนชั้นสูงทั่วโลก คนไทยเรียกเครื่องกระเบื้องว่า “กระเบื้องกังไส” [...]