เที่ยวอินทราเอาท์เลท

นอกจากจะเป็นศูนย์จำหน่ายเซรามิกขนาดใหญ่แล้ว อินทราเอาท์เลทยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เป็นจุดพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีมุมสวยๆมากมายสำหรับถ่ายภาพ
what's at our store?

NEW ARRIVALS

 

LASTEST ARTICLES

OUR BLOG

TRAVELLING TO OUR STORES

เยี่ยมชมอินทราเอาท์เลทได้ทั้ง 3 สาขา

Location

OUR INSTAGRAM

Indra Ceramic Co. Ltd.  is a leading ceramic manufacturer and exporter in Thailand with worldwide reputation. For international customers and importers, please visit our international website.