I459 ถ้วยกาแฟ 8 ออนซ์ พร้อมจานรอง – ลายสร้อยดอกหมาก

฿ 88.20

ถ้วยกาแฟ 8 ออนซ์ พร้อมจานรอง
– เซรามิกงานวาดมือ
– ขนาด 15.4 x 15.4 x 7 ซม.
**สามารถเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้**

20 in stock

error: Content is protected !!