DECORATION


กระถางเต่า
รหัส :
E682
ราคา :
166.50 บาท
ขนาด :
14.9 x 20.5 x 15.5 ซม.
น้ำหนัก :
1,000 กรัม.
กระถางเป็ดฮ่องกง (สีชมพู)
รหัส :
F202
ราคา :
297 บาท
ขนาด :
17.7 x 23.8 x 18.8 ซม.
น้ำหนัก :
1,300 กรัม.
กระถางผึ้งใหญ่
รหัส :
D891
ราคา :
297 บาท
ขนาด :
21 x 24 x 18 ซม.
น้ำหนัก :
1,300 กรัม.
กระถางผึ้งเล็ก
รหัส :
F162
ราคา :
166.5 บาท
ขนาด :
17 x 20 x 14 ซม.
น้ำหนัก :
950 กรัม.
กระถางหอยทาก
รหัส :
F161
ราคา :
157.5 บาท
ขนาด :
13 x 19 x 15 ซม.
น้ำหนัก :
850 กรัม.
กระถางนกยักษ์
รหัส :
B286_1
ราคา :
270 บาท
ขนาด :
15 x 24 x 16 ซม.
น้ำหนัก :
1,100 กรัม.
กระถางหมู
รหัส :
E679
ราคา :
166.5 บาท
ขนาด :
13.1 x 16.2 x 14 ซม.
น้ำหนัก :
1,000 กรัม.