GIFT BOX SET


ชุดกรองชากาน้ำชาจีน
รหัส :
E662
ราคา :
468 บาท
ขนาด :
-
น้ำหนัก :
1,900 กรัม.
ชุดอาหาร 10 ชิ้น - จานกลมโค้ง
รหัส :
DC004
ราคา :
675 บาท
ขนาด :
-
น้ำหนัก :
6,000 กรัม.
ชุดอาหาร 10 ชิ้น - จานขอบ
รหัส :
DC005
ราคา :
693 บาท
ขนาด :
-
น้ำหนัก :
6,000 กรัม.
ถ้วยกาแฟกล่องผ้าไหม แพ็ค 4
รหัส :
SA016
ราคา :
594 บาท
ขนาด :
-
น้ำหนัก :
2,100 กรัม.