ลงทะเบียน


 

ที่อยู่
ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการซื้อสินค้า

1.ราคาขายของสินค้าเป็นราคาจากคลังสินค้า (ไม่รวมภาษี, ไม่รวมค่าขนส่ง, ไม่รวมค่าบรรจุและอื่นๆ)

2.ภาษีคิดเป็น7%จากราคาขายสินค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเราจ่ายภาษีเพียง 50%  อีก 50%ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อหวังว่าทุกท่านจะชำระภาษีถูกต้องตามกฏหมาย

3.สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าใหม่ หากเกิดปัญหาด้านคุณภาพ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที ทางเราจะแก้ปัญหาตามกฏข้อบังคับโดยเร็วที่สุด

4.เนื่องจากสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯเป็นสินค้านำเข้า ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ค่าขนส่งสินค้า หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะ(นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเว็บไซต์อย่างละเอียดแล้ว) จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังจากบริษัทขนส่งยืนยันราคากับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งก่อน ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเกินจากค่าขนส่งจริง ทางเราจะคืนเงินที่เกินมาให้แก่ลูกค้า แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจริงสูงกว่าที่ได้ชำระมาแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนั้น

5.หากสินค้าเกิดความเสียหาย  ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ นับจากวันที่ซื้อสินค้า 7 วัน  โดยการจัดส่งสินค้าใหม่ต้องมีใบเสร็จพร้อมสินค้าที่เสียมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ ดำเนินการติดตามค่าเสียหายจากบริษัทขนส่ง ซึ่งลูกค้าควรที่จะถ่ายรูปในขณะรับสินค้า และให้ทางบริษัทขนส่งลงชื่อผู้ส่งสินค้าให้เรียบร้อย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหาย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการลงทะเบียนสมาชิก

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้ให้ทางเว็บไซต์ หรือผ่าน การใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่า จะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ อย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2. สมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของท่านที่ให้มาเป็นเท็จ ทางระบบจะยกเลิกการเป็น สมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานใน ระบบสมาชิก เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้า ใช้จาก ทางชื่อของท่านได้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น