ลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐานการผลิต และ คุณภาพสินค้าของบริษัทภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO: 9001-2008 และมาตรฐาน
แรงงานไทย มร.ท. 8001-2546 ระดับสมบรูณ์ขั้นพัฒนา โดยมีนโยบายคุณภาพที่ว่า
382 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม1. (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000   Tel : 0-5431-5591-2    Fax : 0-5431-5593
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.30 น. (หยุด 13 เม.ย. และ 1 พ.ค.)