คู่มือแนะนำ (ลำปาง)

ตำนานไก่ขาว

ตามตำนาน “ไก่ขาว” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากกุกกุฏนครซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของลำปางแปลว่าเมืองไก่ขัน ชื่อนี้มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ณ เมืองลำปางพระอินทร์ทราบข่าวจึงแปลงเป็นไก่ขาวเพื่อขันปลุกพระพุทธองค์ให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจ ทั้งยังเป็นห่วงว่าชาวเมืองลำปางจะตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธองค์ไม่ทันจึงขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นมาหุงหาอาหารเตรียมใส่บาตร

ส่วนชามตราไก่นั้นมาทีหลัง อันที่จริงชามตราไก่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนโดยชาวจีนแคะ  มณฑลกวางตุ้งและชาวจีนแต้จิ๋ว นอกจากจะใช้ในประเทศจีนแล้วชามตราไก่ยังเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายแก่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงถูกส่งมายังประเทศไทยซึ่งมีชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วและชาวจีนแคะอาศัยอยู่จำนวนมาก

ข้อมูลจาก MuseumThalind.com 

Update : 5 ส.ค. 2562