วาดแก้วเซรามิกใบเดียวในโลก

จุด workshop ที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจวาดแก้วเซรามิก

โดยมีการแนะนำเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

  • แก้ว 120 บาท
  • ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง 180 บาท 

*ค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 60 บาทขึ้นไป  หรือรับด้วยตัวเองในเช้าวันถัดไป

Update : 21 ก.ย. 2562