พาชมกระบวนการผลิตเซรามิก

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าชมกระบวนการผลิต ทางบริษัทอินทราเซรามิคและร้านอินทราเอาท์เลทได้เปิดโอกาสให้

  • สถานศึกษา
  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เข้าชมการผลิตในโรงงานเป็นหมู่คณะ แบ่งเป็นช่วงเวลาเข้าชม 2 ช่วงคือ

  • เช้า ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-11.00 น.
  • บ่าย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13:15- 16:00 น. 

ใช้เวลาในการชมประมาณ 20-30 นาที ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (โรงงานหยุดวันอาทิตย์)

ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อเข้าชมกระบวนการผลิตล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-315591-2

 

แผนผังแสดงกระบวนการผลิต

Update : 19 ก.ย. 2562