ติดต่อทุกเรื่องภายในอินทราเอาท์เลท
Tel : 081-960-7552
anyarat@indraoutlet.com
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าของอินทราเซรามิค
( เฉพาะภายในประเทศ )
Tel : 081-952-6387
paweerin@indraoutlet.com
ชื่อ-นามสกุล : Name :   
Tel :   
Fax :   
E-mail :   
ที่อยู่ : Address :   
หมายเหตุ : Messages :   
   
ที่อยู่
ู่382 ถ.วชิราวุธดำเนิน (ลำปาง-แพร่) กม.1 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel : 0-5431-5591, 05431-5592, Fax : 0-5431-5593
Address
382 Vajiravudh Damnoen Rd. Km.1 Prabaht Muang Lampang 52000
Open daily at 9.00 a.m. - 5.30 p.m.
382 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม1. (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000   Tel : 0-5431-5591-2    Fax : 0-5431-5593
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.30 น. (หยุด 13 เม.ย. และ 1 พ.ค.)