?>

ติดต่อเรา


 
Administration

ติดต่อทุกเรื่องภายในอินทราเอาท์เลท
Tel : 081-960-7552
E-mail : anyarat@indraoutlet.com

 

Sale Marketing

ติดต่อสั่งซื้อสินค้าของอินทราเซรามิค
( เฉพาะภายในประเทศ )
Tel : 081-952-6387
E-mail : paweerin@indraoutlet.comอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายใหญ่

382 หมู่ 1 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม.1 (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Tel : 0-5431-5591-2
Fax : 0-5431-5593
เปิดทุกวันเวลา : 9.00 - 17.30 น.

อินทราเอาท์เลท สาขาห้างฉัตร

233 หมู่ 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 

Tel : 0-5426-8794-5
Fax : 0-5426-8793
เปิดทุกวันเวลา : 9.00 - 17.30 น. 

 

 

ร้านอินทราเอาท์เลท สาขาหอนาฬิกา

212-214 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Tel : 0-5422-2482
Fax : 0-5422-1215
เปิดทุกวันเวลา : 10.00 - 19.00 น.