ยินดีต้อนรับสู่ อินทราเอาท์เลท  (Indra Outlet)  ศูนย์จำหน่ายเซรามิกใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 8 ไร่ ดำเนินงานโดย
บริษัท อินทรา
เซรามิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารรายใหญ่ของจังหวัดลำปาง อินทราเอาท์เลทเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2548 โดยใช้งบประมาณ 60  ล้านบาท จากนโยบายของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองเซรามิกและมีร้านจำหน่ายสินค้าในโรงงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะซื้อสินค้าและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตได

ภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 อาคาร โดย อาคาร 1 เป็นสินค้าของอินทราเซรามิค และสินค้าจากโรงงานอื่นๆ กว่า 30 โรงงาน ซึ่งจะมีการ
ติดป้ายชื่อแต่ละโรงงานแสดงไว้ อาคาร 2
เป็นสินค้าคละเกรดราคาพิเศษ อาคาร 3 เป็นอาคารสาธิตการผลิต ซึ่งผู้มาเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยม
ชมดูกระบวนการผลิตเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ หากต้องการหาข้อมูลสินค้าของโรงงานเซรามิกอื่นๆ เรายินดีให้ข้อมูลแก่ท่านเพื่อติดต่อสั่งซื้อ
จากทางโรงงานนั้นๆ ได้โดยตรง

ส่วนภายนอกอาคาร  ขอเชิญพักผ่อนนั่งพักดื่มกาแฟสด  “ ดินดอย ”  สูตรพิเศษของเรา หรือเดินชมและถ่ายรูปประติมากรรมเซรามิกต่างๆเป็นที่ระลึก เช่น เมืองจำลองลำปางเซรามิก 13 แห่ง ชามไก่ยักษ์  ปิรามิดกาน้ำ อนุสาวรีย์ไก่ขาว นายคึกคัก...รถม้าลำปาง ตุงเปิ้งดินเผาเวียง
ละกอน และอื่นๆ

นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของเรา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ อินทราเอาท์เลท จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาและศูนย์จำหน่ายเซรามิกอันดับ  1  ของภาคเหนือ ”  เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าเซรามิกของจังหวัดลำปางให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของ

ประเทศ  ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและการท่องเที่ยว  ภายใต้คำขวัญที่ว่า

bg
bg
bg
bg

382 ถ.วชิราวุธดำเนิน กม1. (ถนนสายลำปาง-แพร่) ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000   Tel : 0-5431-5591-2    Fax : 0-5431-5593
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.30 น. (หยุด 13 เม.ย. และ 1 พ.ค.)