อินทราเซรามิค เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิม ที่พัฒนามาจากโรงงานเล็กๆในยุคต้นของอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานส่งออกเซรามิกรายใหญ่ของจังหวัดลำปาง

เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 โดยคุณสุวิชและคุณประเทือง นภาวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจาก กรุงเทพมาเกือบ 40 ปี โดยใช้ชื่อ ” อินทราเครื่องเคลือบ" ผลิตกระถางแดง อ่างเคลือบ อิฐทนไฟ และ กระเบื้องมุงหลังคาโดยเผาด้วย เตามังกร ซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง

ในปีต่อมา ได้คิดค้นและสร้างเตาเผารุ่นใหม่ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็น เชื้อเพลิง ผลิตสินค้าประเภทลายคราม และแจกันเคลือบสีเป็น หลัก นอกจากนี้ได้ผลิตเตาเผาเซรามิกจำหน่ายด้วยโดยจำหน่าย ได้รวมกว่า 200 เตา

ในปี พ.ศ. 2531 ได้จดทะเบียน บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด โดยมีบุตรชาย 3 คน มาช่วยบริหารงาน ซึ่งถือ เป็นรุ่นที่ 2 ของกิจการ โดยเริ่มหันมาผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเน้น เอกลักษณ์การวาดด้วยมือ และมีสีสันสดใสตามความต้องการของ ตลาดยุโรป และเริ่มทำการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า “ อินทราเซรามิค ” เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้เทคนิควาดใต้เคลือบด้วยมือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก

​ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้ลงทุน กว่า 60 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยใช้ ชื่อว่า “ อินทราเอาท์เลท (Indra Outlet) ” บนพื้นที่ 8 ไร่ติดกับตัวโรงงาน จำหน่ายสินค้าของบริษัทอินทราเซรามิคและสินค้าเซรามิกจากโรงงานอื่นๆ กว่า 30 โรงงาน ปัจจุบันอินทราเอาท์เลทนับเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าและท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
สินค้าของอินทราเซรามิค มีความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงาม และดูทันสมัย ภายใต้กระบวนการออกแบบและการผลิตที่ มีคุณภาพ เรายึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและพนักงาน เพื่อผลิตสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้าน คุณภาพ ราคา และบริการ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัล และมาตร ฐานจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก

ข้อมูลสำคัญของบริษัท
ประเภทสินค้า : เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของประดับตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ผลิตจากสโตนแวร์
วาดลายด้วยมือ เผาใต้เคลือบ
กำลังการผลิต : ประมาณ 250 ตันต่อเดือน หรือ ประมาณ 500,000 ชิ้นต่อเดือน

เงินลงทุน : ประมาณ 250 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน : 400 คน
ตลาด : ส่งออก 60 % ขายในประเทศ 40 % 
ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ UK Germany EU countries USA และอื่นๆ
www.indraceramic.com